Změna zákona o elektronických komunikacích

Novela Zákona o elektronických komunikacích vstupuje v platnost 1. 4. 2020 a upravuje postup při přenesení telefonního čísla od jednoho poskytovatele služeb k jinému. K tomuto datu také měníme Všeobecné podmínky innogy Mobil a obchodní podmínky přenesení čísla.

Nově bude možné změnit poskytovatele služeb i bez nutnosti kontaktovat svého stávajícího. Už tedy nemusíte podávat výpověď, abyste získali ČVOP (Číslo výpovědi opouštěného poskytovatele).

K přenesení budete potřebovat jiný kód, a to Ověřovací kód účastníka, tzv. OKU. OKU bude součástí Vaší Účastnické smlouvy a musíte ho mít po celou dobu trvání smlouvy k dispozici.

Novela Zákona o elektronických komunikacích mění také některé lhůty pro přenesení čísla, pokud si zažádáte o přenos např. v pondělí, ve čtvrtek již můžete být u nového poskytovatele služeb.


Zákazníci innogy Mobil budou mít OKU uložený ve webové samoobsluze innogy Mobil v sekci Přenos čísla.

Stávající zákazníci OKU najdou v samoobsluze innogy Mobil již od 1.3.2020, ale uplatnit ho budou moct až pro žádosti o přenesení podané nejdříve 1. 4. 2020. Do té doby platí stávající proces přenesení, a tedy přejímající poskytovatel služeb bude vyžadovat ČVOP. V hlasové samoobsluze pod číslem 5 a u operátorky na IL 3332 tedy do 1. 4. 2020 získáte kód pro stávající proces, tedy ČVOP, od 1.4. Vám bude zaslán OKU.

U nového poskytovatele podáte od 1. 4. 2020 žádost o přenesení, ve které uvedete:

    • OKU
    • telefonní číslo, o jehož přenesení žádáte

OKU je citlivý údaj, a proto ho nikomu nesdělujte, aby nedošlo k odcizení Vašeho čísla!!

Pokud byste měli pocit, že by mohlo dojít ke zneužití OKU, budete mít možnost si u operátora na IL 3332 nechat vygenerovat nový OKU, který potom opět budete mít uložen ve vaší webové samoobsluze innogy Mobil, kde Vám bude kdykoliv k dispozici.