Řešení sporů

    O případných sporech mezi vámi a operátorem rozhoduje klasicky soud, v některých případech to může být i Český telekomunikační úřad. Pokud jste spotřebitel, můžete navíc podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele řešit spory ohledně své smlouvy i mimosoudně. Konkrétně by se to řešilo takto:

    1. Pokud by šlo o spor kvůli službám elektronických komunikací (tedy spory týkající se standardního volání, SMS zpráv atp.), řeší to Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz).

    2. Případné spory kvůli finančním službám má na starosti Finanční arbitr (www.finarbitr.cz)

    3. Všechny ostatní spory pak řeší Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).