Volejte, pište a surfujte co nejvýhodněji s innogy Mobil

innogy Chytrý tarif

Volání

Na čísla innogy Mobil

ZDARMA

Do ostatních sítí

2 Kč / minuta

Na pevné linky

2 Kč / minuta

Zprávy

Na čísla innogy Mobil

ZDARMA

Do ostatních sítí

1 Kč / SMS

Roaming

Volání z ciziny

1,63 Kč / minuta *

Mobilní internet

Na den

20 Kč / 50 MB

Na měsíc

100 Kč / 120 MB
225 / 500 MB

Paušál

Každý měsíc

199 Kč
(zákazník innogy)

Ceník hovorů a služeb tarifu innogy Chytrý tarif

Tarif innogy Chytrý tarif Uvedené ceny jsou s DPH Tarifikace / poznámka
Měsíční paušál 249,00 Kč 30 dní
Počet volných minut 60 60 + 1 sec.
Počet volných SMS 45 ks
Chytrá sleva 50,00 Kč/měs. Platí jen pro zákazníky innogy
Volání a SMS v rámci značky innogy Mobil zdarma
Volání nad rámec volných jednotek 2,00 Kč/min. 60 + 1 sec.
SMS nad rámec volných jednotek 1,00 Kč/ks
MMS 5,00 Kč ks
Data na den 20,00 Kč 50 MB po vyčerpání balíčků následuje snížení rychlosti datového přenosu
Data na měsíc 100,00 Kč 120 MB po vyčerpání balíčků následuje snížení rychlosti datového přenosu
Data na měsíc XL 225,00 Kč 500 MB po vyčerpání balíčků následuje snížení rychlosti datového přenosu
Navýšení datového limitu pro balíčky:
Data na měsíc - navýšení o 60 MB 50,00 Kč
Data na měsíc XL - navýšení o 250 MB 110,00 Kč
Volání na hlasový automat (3332, 738313332) zdarma
Přepojení na operátora infolinky 20,00 Kč spojení

Mezinárodní volání

Zóna Cena s DPH Tarifikace Země / satelitní sítě
Okolní státy 6,99 Kč 60 + 60 sec. Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko
Evropa 12 Kč 60 + 60 sec. Albánie, Andora, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá hora, Dánsko, Estonsko, Fayerské ostrovy, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Martinik, Monako, Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Reunion, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán
Svět 30 Kč 60 + 60 sec. zbytek světa
Satelitní sítě 200 Kč 60 + 60 sec. Inmarsat B, Inmarsat M, Iridium (8817, 8818), Maritime Comm. Inmarsat A, Inmarsat Aero, Inmarsat M4, Iridium (8816)

Mezinárodní SMS

Pásma Cena v Kč s DPH Tarifikace
Všechna 5,05 1

Volání v zahraničí

Roamingové služby MOC odchozí hovory MTC příchozí hovory SMS MMS Internet
Zóna 1 Při čerpání volných jednotek: 1,63 Kč 0,35 Kč 0,65 Kč 5 Kč 1,63 Kč/MB
Zóna 1 Po vyčerpání volných jednotek: 3,63 Kč 0,35 Kč 1,65 Kč 5 Kč 6,54 Kč/MB
Zóna 2 35 Kč 18 Kč 9,60 Kč 16,60 Kč 75 Kč/MB
Zóna 3 69 Kč 49 Kč 14,60 Kč 21,60 Kč 360 Kč/MB
* od 3,63 Kč za minutu po vyčerpání volných jednotek
Roamingové služby - tarifikace MOC odchozí hovory MTC příchozí hovory SMS MMS Internet
Zóna 1 30 + 1s 1 + 1s ks ks 1 kB
Zóna 2 60 + 60s 60 + 60s ks ks 10 kB
Zóna 3 60 + 60s 60 + 60s ks ks 10 kB

Rozdělení zemí do oblastí

Zóna 1
Evropa – EU a EEA: Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a území Alandských ostrovů, Azorské ostrovy, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Kanárské ostrovy, Madeira, Martinik a Réunion
Zóna 2
Evropa – mimo EU: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Čína, Egypt, Faerské ostrovy, Hongkong, Izrael, Kanada, Makedonie, Kosovo, Moldavská republika, Monako, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a USA
Zóna 3
Zbytek světa a satelitní sítě


Volání na infolinku v dlouhém tvaru z roamingu (+420738333332 z tarifu innogy Nabito a +420738313332 z tarifu innogy Chytrý tarif) je v zóně 1 zdarma, v ostatních jako standardní volání v dané zóně.

U Roamingu* jsou všechny služby účtovány jednotnými sazbami dle oblasti, ve které se nacházíte. Ve všech sítích v dané oblasti voláte za stejnou cenu. Roaming lze aktivovat ke všem tarifním programům innogy Mobil. Od 1. 7. 2014 máte možnost zvolit si alternativního poskytovatele roamingu v EU, pokud takový bude existovat. Alternativní poskytovatel poskytuje služby v rámci EU jako balíček obsahující hlas, SMS a data. Pokud si alternativního poskytovatele roamingu zvolíte, stáváte se zákazníkem tohoto poskytovatele v rozsahu, v jakém vám bude poskytovat služby. V oblastech mimo EU a v ČR budete nadále zákazníkem innogy Mobil.

* Při aktivaci nové SIM karty je aktivován Roaming Start, který lze využívat na provoz v rámci navštívené země a do ČR. V zemích, kde ho lze využít (EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Egypt, Faerské ostrovy, Makedonie, Moldavsko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Tunisko), platí ceny Roamingu. Po 3 měsících je Roaming Start automaticky změněn na Roaming.

Uvedené ceny odchozích hovorů platí pro volání do ČR, v rámci navštívené země a do jiné země ve stejné oblasti. V případě, že hovor probíhá mezi dvěma různými oblastmi, stanovuje se cena dle vyšší oblasti. (Příklad: Při hovoru z oblasti 1 do oblasti 3 je cena odchozího hovoru 69 Kč/min., tj. dle ceny pro oblast 3.) Doba spojení je účtována po minutách. Přijaté SMS a MMS jsou zdarma.

Množství přenesených dat je při zaúčtování zaokrouhleno nahoru na nejbližší násobek účtovací jednotky. K tomuto zaúčtování dochází při ukončení spojení, po každé hodině trvání jednoho spojení a po každém 1 MB přeneseném v rámci jednoho spojení. Poznámka k roamingu: V hraničních oblastech ČR si může telefon z důvodu přesahu signálu zahraničních GSM sítí sám vyhledat zahraniční síť a vaše hovory by tak mohly probíhat přes tuto GSM síť. Platí i pro příchozí hovory, SMS, MMS a data. Proto prosím věnujte v těchto oblastech pozornost tomu, přes jakou GSM síť hovor uskutečňujete. Cena volání na jiná než účastnická čísla (např. audiotexové služby) je závislá na typu hovoru a síti, v níž byl hovor uskutečněn. Vyúčtování roamingu lze provést až poté, co obdržíme informaci od příslušného roamingového partnera. Z tohoto důvodu může být roamingový provoz vyúčtován ve Vyúčtování za pozdější období, než kdy k provozu došlo.

Automatické přepojování hovorů mezi Českou republikou a Rakouskem

Hovor je zákazníkovi účtován vždy podle toho, v jaké zemi byl započat:
Hovory započaté v České republice a pokračující v Rakousku jsou účtovány podle standardního ceníku innogy Mobil (nikoli roamingového), hovory započaté v Rakousku a pokračující v České republice jsou účtovány podle roamingového ceníku innogy Mobil.
S touto nabídkou se mohou zákazníci setkat na těchto hraničních přechodech s Rakouskem:
České Velenice/Gmünd; Dolní Dvořiště/Wullowitz; Halámky/Neunagelberg; Hatě/Kleinhaugsdorf; Hevlín/Laa an der Thaya; Hnanice/ Mitterretzbach; Mikulov/Drasenhofen; Nová Bystřice/Grametten; Nové Hrady/Pyhrabruck; Poštorná/Reintal; Přední Výtoň/Guglwald; Slavonice/Fratres; Studánky/Weigetschlag; Valtice/Schrattenberg; Vratěnín/Drosendorf; Zadní Zvonková/Schöneben.


Datový roaming

Data roaming limit

Finanční limit na celkovou útratu za datové služby v roamingu. Při dosažení finančního limitu vyčerpaného za poskytování datové služby v roamingu v průběhu jednoho kalendářního měsíce u účastníků innogy Mobil dojde k přerušení poskytování datové služby v roamingu. Limit na celkovou útratu za datové služby v roamingu 1 450,00 Kč.

Ostatní služby

Premium SMS

Čísla Premium SMS začínají číslicemi 90. Cenu SMS lze určit z posledního dvojčíslí (v případě sedmimístného čísla) nebo z posledního trojčíslí (v případě osmimístného čísla). Odeslání SMS na pětimístné číslo je dle tarifu innogy NABITO.

Příklad: Při odeslání SMS na číslo 90xxx03 je její cena 3 Kč (vč. DPH). Pokud je služba doručena z čísla 90xxx025, je její cena 25 Kč (vč. DPH). Společnost T-Mobile Czech Republic, a. s., není poskytovatelem takto nabízených služeb, pouze umožňuje jejich provoz. Více informací o službách na www.platmobilem.cz.

Audiotexové služby

Cena za jednu minutu hovoru na audiotexové (ATX) číslo je určena formátem ATX čísla (na základě číslovacího plánu vydaného Českým telekomunikačním úřadem).
Formát ATX čísla: 90x ab cd zz

x
určuje charakter služby (může nabývat hodnot 0, 6, 8 nebo 9)
ab
určuje cenu pro koncového zákazníka včetně DPH za minutu hovoru (u ATX čísel s předčíslím 908 určují číslice ab cenu pro koncového zákazníka včetně DPH za jeden hovor)
cd zz
číslo přidělované Českým telekomunikačním úřadem

Ceny těchto služeb se pohybují v rozmezí od 5 do 99 Kč (vč. DPH).
Společnost T-Mobile Czech Republic, a. s., není poskytovatelem takto nabízených služeb, pouze umožňuje jejich provoz.


Doplňkové služby Cena s DPH
Tísňové volání: 112, 150, 155, 156, 158 Zdarma
Linka důvěry pro děti: 116111 Zdarma
Horká linka pro případy pohřešovaných dětí: 116000 Zdarma
Linka důvěry poskytující emocionální podporu: 16123 Zdarma
Volání na čísla s předvolbou 800 a 00800 Zdarma
Informace pro řidiče: 1205, 1213, 1214, 1220, 1222, 1223, 1224, 1230, 1233, 1240,14222 9,68 Kč
Horská služba: 1210 5,05 Kč
Volání na ostatní zkrácená čísla 5,05 Kč
Volání na čísla s předvolbou 81x, 83x, 843, 844, 845, 846 4,03 Kč
Volání na čísla s předvolbou 840, 841, 842, 847, 848, 849 4,84 Kč
Volání na čísla s předvolbou 95x, 972x, 973x, 974x 2,00 Kč jako na ostatní pevná a mobilní čísla
VoIP 910 2,00 Kč jako do ostatní pevná a mobilní čísla
Identifikace obtěžujících volání 250 Kč
Smluvní pokuta za prodlení s úhradou delší než 1 den 150,00 Kč
Smluvní pokuta za prodlení s úhradou delší než 21 dní 1000,00 Kč
Vydání nové SIM karty: po ztrátě, krádeži, zneužití, poškození
Zneužitím SIM karty je chápáno důvodné podezření na zneužití kódů PUK a BPUK
zdarma
Změna způsobu Vyúčtování: za SIM kartu zdarma
Tištěné Vyúčtování služeb 29,00 Kč
Elektronické Vyúčtování služeb zdarma
Opis Vyúčtování služeb 60,50 Kč / Vyúčtování
Opis smlouvy 60,50 Kč / 1 ks
1. písemná upomínka – dlužná částka 130,00 Kč
2.písemná upomínka – dlužná částka 180,00 Kč
Portace čísla (přenesení čísla k innogy Mobil včetně aktivace) zdarma
REGISTR ZMEŠKANÝCH HOVORŮ
Měsíční paušál zdarma
Cena za doručenou SMS zdarma
Volání na informační linky Cena s DPH a tarifikace
Informace o tel. číslech: 1180, 1181, 1188 33,90 Kč/min, tarifikace 60s + 60s
Podrobný výpis služeb Cena s DPH
Elektronický Podrobný výpis služeb k tištěné faktuře 48,40 Kč
Tištěný Podrobný výpis služeb 78,65 Kč
Tištěný i elektronický Podrobný výpis služeb 78,65 Kč
Dodatečný Podrobný výpis služeb 119,79 Kč *
Elektronický Dodatečný Podrobný výpis služeb 59,29 Kč *
Elektronický Podrobný výpis služeb k elektron. Vyúčtování služeb 1,21 Kč

* Výpis můžete obdržet za 2 zúčtovací období zpětně. Cena je účtována za výpis jednoho zúčtovacího období.

Ceny v režimu omezení služeb Cena s DPH
Elektronický Podrobný výpis služeb k tištěné faktuře 48,40 Kč
Tištěný Podrobný výpis služeb 78,65 Kč
Tištěný i elektronický Podrobný výpis služeb 78,65 Kč
Dodatečný Podrobný výpis služeb 119,79 Kč *
Elektronický Dodatečný Podrobný výpis služeb 59,29 Kč *
Elektronický Podrobný výpis služeb k elektron. Vyúčtování služeb 1,21 Kč
Proplacení nevyčerpaného kreditu po uhrazení dluhu 118,98 Kč